ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคอพรุ จุฬาภรณ์
2 โรงเรียนบ้านลำหัก ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์
3 โรงเรียนวัดสมควร ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์
4 โรงเรียนบ้านดอนทราย ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์
5 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
6 โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
7 โรงเรียนบ้านอายเลา ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
8 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
9 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์
10 โรงเรียนสามตำบลวิทยาประชาสรรค์ นาหมอบุญ จุฬาภรณ์
11 โรงเรียนทัศนาวลัย นาหมอบุญ จุฬาภรณ์
12 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ นาหมอบุญ จุฬาภรณ์
13 โรงเรียนบ้านคอกวัว นาหมอบุญ จุฬาภรณ์
14 โรงเรียนบ้านทุ่งบก นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ 0840512621
15 โรงเรียนวัดชะอวด บ้านชะอวด จุฬาภรณ์
16 โรงเรียนบ้านไสขาม บ้านชะอวด จุฬาภรณ์
17 โรงเรียนบ้านชายควน บ้านชะอวด จุฬาภรณ์
18 โรงเรียนบ้านควนโตน สามตำบล จุฬาภรณ์
19 โรงเรียนวัดวังฆ้อง สามตำบล จุฬาภรณ์
20 โรงเรียนบ้านวังใส สามตำบล จุฬาภรณ์
21 โรงเรียนบ้านใสถิน ขอนหาด ชะอวด
22 โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ ขอนหาด ชะอวด
23 โรงเรียนบ้านขอนหาด ขอนหาด ชะอวด
24 โรงเรียนบ้านตรอกแค ขอนหาด ชะอวด
25 โรงเรียนวัดควนใส ขอนหาด ชะอวด
26 โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม ควนหนองหงษ์ ชะอวด 075 - 476305
27 โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ ควนหนองหงษ์ ชะอวด
28 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ ควนหนองหงษ์ ชะอวด
29 โรงเรียนบ้านควนมุด ควนหนองหงษ์ ชะอวด 075476362
30 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ ควนหนองหงษ์ ชะอวด
31 โรงเรียนมัธยมศักดิศิลปิน ชะอวด ชะอวด
32 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ชะอวด ชะอวด
33 โรงเรียนชะอวด ชะอวด ชะอวด
34 โรงเรียนวัดจิกพนม ชะอวด ชะอวด
35 โรงเรียนบ้านชะอวด ชะอวด ชะอวด 075381334
36 โรงเรียนอนุบาลพรอุดม ชะอวด ชะอวด
37 โรงเรียนชะอวดวิทยา ชะอวด ชะอวด 381142
38 โรงเรียนวัดท่าสะท้อน ชะอวด ชะอวด
39 โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง ชะอวด ชะอวด
40 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว ชะอวด ชะอวด
41 โรงเรียนบ้านปากบางกลม ชะอวด ชะอวด
42 โรงเรียนวัดรักขิตวัน ชะอวด ชะอวด
43 โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ ท่าประจะ ชะอวด
44 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ ท่าประจะ ชะอวด 075476324
45 โรงเรียนวัดดอนมะปราง ท่าประจะ ชะอวด
46 โรงเรียนบ้านห้วยโส ท่าประจะ ชะอวด
47 โรงเรียนวัดท่าเสม็ด ท่าเสม็ด ชะอวด
48 โรงเรียนบ้านหนองหิน ท่าเสม็ด ชะอวด
49 โรงเรียนบ้านบางน้อย ท่าเสม็ด ชะอวด 075476122
50 โรงเรียนวัดควนเถียะ นางหลง ชะอวด
51 โรงเรียนวัดโคกทราง นางหลง ชะอวด
52 โรงเรียนบ้านพรุบัว นางหลง ชะอวด
53 โรงเรียนบ้านนางหลง นางหลง ชะอวด
54 โรงเรียนวัดหนองจิก นางหลง ชะอวด
55 โรงเรียนบ้านควนเงิน บ้านตูล ชะอวด
56 โรงเรียนชนะวิทยา บ้านตูล ชะอวด 01-9688755
57 โรงเรียนบ้านตูล บ้านตูล ชะอวด 075476391
58 โรงเรียนบ้านกุมแป บ้านตูล ชะอวด
59 โรงเรียนวัดวังกลม บ้านตูล ชะอวด
60 โรงเรียนบ้านหนองนนทรี วังอ่าง ชะอวด
61 โรงเรียนบ้านวังหอน วังอ่าง ชะอวด
62 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย วังอ่าง ชะอวด
63 โรงเรียนบ้านหนองบัว วังอ่าง ชะอวด
64 โรงเรียนบ้านควนมิตร วังอ่าง ชะอวด
65 โรงเรียนบ้านท่าไทร วังอ่าง ชะอวด
66 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล เกาะขันธ์ ชะอวด
67 โรงเรียนวัดไม้เสียบ เกาะขันธ์ ชะอวด
68 โรงเรียนบ้านลานนา เกาะขันธ์ ชะอวด
69 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เกาะขันธ์ ชะอวด
70 โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173 เกาะขันธ์ ชะอวด
71 โรงเรียนเขาพระทอง เขาพระทอง ชะอวด 07534883
72 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน เขาพระทอง ชะอวด
73 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ เขาพระทอง ชะอวด
74 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ เขาพระทอง ชะอวด
75 โรงเรียนวัดควนยาว เคร็ง ชะอวด 075476081
76 โรงเรียนวัดปากควน เคร็ง ชะอวด 075476060
77 โรงเรียนวัดควนเคร็ง เคร็ง ชะอวด
78 โรงเรียนวัดควนป้อม เคร็ง ชะอวด
79 โรงเรียนบ้านควนชิง เคร็ง ชะอวด
80 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เคร็ง ชะอวด
81 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร เคร็ง ชะอวด
82 โรงเรียนอนุบาลชุมสุข ปากพนัง
83 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง ขนาบนาก ปากพนัง
84 โรงเรียนกิตติชัยศึกษา ขนาบนาก ปากพนัง
85 โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ขนาบนาก ปากพนัง
86 โรงเรียนวัดขนาบนาก ขนาบนาก ปากพนัง 0-7545-0077
87 โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ ขนาบนาก ปากพนัง
88 โรงเรียนวัดบ้านงาม คลองกระบือ ปากพนัง
89 โรงเรียนวัดมหิสสาราม คลองกระบือ ปากพนัง
90 โรงเรียนวัดสุขุม คลองกระบือ ปากพนัง
91 โรงเรียนวัดสามแพรก คลองกระบือ ปากพนัง
92 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง คลองกระบือ ปากพนัง
93 โรงเรียนวัดตรงบน คลองกระบือ ปากพนัง 0-7545-0080
94 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม คลองน้อย ปากพนัง
95 โรงเรียนบ้านปากคลอง คลองน้อย ปากพนัง
96 โรงเรียนวัดปิยาราม คลองน้อย ปากพนัง
97 โรงเรียนบ้านเขาน้อย คลองน้อย ปากพนัง
98 โรงเรียนบ้านบางลึก คลองน้อย ปากพนัง
99 โรงเรียนบ้านบางเนียน คลองน้อย ปากพนัง
100 โรงเรียนวัดคลองน้อย คลองน้อย ปากพนัง
101 โรงเรียนอนุบาลพรธิดา คลองน้อย ปากพนัง
102 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย คลองน้อย ปากพนัง
103 โรงเรียนบ้านราษฏร์สงวน คลองน้อย ปากพนัง
104 โรงเรียนสหมิตรวิทยา คลองน้อย ปากพนัง
105 โรงเรียนวัดบางมะขาม คลองน้อย ปากพนัง
106 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน คลองน้อย ปากพนัง
107 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต คลองน้อย ปากพนัง
108 โรงเรียนวัดปากเนตร ชะเมา ปากพนัง
109 โรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม ชะเมา ปากพนัง
110 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก ชะเมา ปากพนัง
111 โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ ชะเมา ปากพนัง
112 โรงเรียนบ้านเกาะทัง ท่าพยา ปากพนัง -
113 โรงเรียนวัดสระ ท่าพยา ปากพนัง
114 โรงเรียนวัดหงส์แก้ว บางตะพง ปากพนัง
115 โรงเรียนวัดกาญจนาราม บางพระ ปากพนัง
116 โรงเรียนวัดบางศาลา บางศาลา ปากพนัง
117 โรงเรียนวัดบางไทร บางศาลา ปากพนัง
118 โรงเรียนวัดท่าพญา บ้านเพิง ปากพนัง
119 โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา บ้านเพิง ปากพนัง
120 โรงเรียนบ้านหมาก บ้านเพิง ปากพนัง
121 โรงเรียนวัดแจ้ง บ้านเพิง ปากพนัง
122 โรงเรียนบ้านบางแรด บ้านเพิง ปากพนัง
123 โรงเรียนวัดเทพสิทธาราม บ้านใหม่ ปากพนัง
124 โรงเรียนวัดบางคุระ บ้านใหม่ ปากพนัง
125 โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน บ้านใหม่ ปากพนัง
126 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง 0-7551-7215
127 โรงเรียนไผ่หัว ปากพนัง ปากพนัง
128 โรงเรียนอนุบาลเปรมฤทัย ปากพนัง ปากพนัง
129 โรงเรียนหลวงครูวิทยา ปากพนัง ปากพนัง
130 โรงเรียนปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง
131 โรงเรียนเที่ยงทิพย์อนุสรณ์ ปากพนัง ปากพนัง
132 โรงเรียนอนุบาลอรรถรักษ์ ปากพนัง ปากพนัง
133 โรงเรียนพระสิริ ปากพนัง ปากพนัง
134 โรงเรียนเปรมฤทัยศึกษา ปากพนัง ปากพนัง
135 โรงเรียนเกาะจากวิทยา ปากพนัง ปากพนัง
136 โรงเรียนอนุบาลพรธิรา ปากพนัง ปากพนัง
137 โรงเรียนวัดบางทวด ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
138 โรงเรียนอนุบาลแพทยกิจพิทยา ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
139 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
140 โรงเรียนอนุบาลอภิรัตน์ ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
141 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง
142 โรงเรียนปากพนังวิทยาแผนกอนุบาล ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
143 โรงเรียนบ้านชายทะเล ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
144 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
145 โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
146 โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
147 โรงเรียนวัดรัตนาราม ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
148 โรงเรียนปากพนังวิทยา ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
149 โรงเรียนวัดบางฉนาก ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
150 โรงเรียนบ้านบางวัง ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง 075333724
151 โรงเรียนวัดบางด้วน ปากแพรก ปากพนัง
152 โรงเรียนวัดบางพระ ปากแพรก ปากพนัง 075870045
153 โรงเรียนวัดหอยกัน ปากแพรก ปากพนัง
154 โรงเรียนวัดปากแพรก ปากแพรก ปากพนัง
155 โรงเรียนวัดอัณฑศาสนาราม ป่าระกำ ปากพนัง
156 โรงเรียนวัดป่าระกำ ป่าระกำ ปากพนัง
157 โรงเรียนบ้านหัวลำพู ป่าระกำ ปากพนัง
158 โรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ ป่าระกำ ปากพนัง
159 โรงเรียนวัดเหมก ป่าระกำ ปากพนัง
160 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง หูล่อง ปากพนัง
161 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ หูล่อง ปากพนัง
162 โรงเรียนวัดปากตรง หูล่อง ปากพนัง
163 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย เกาะทวด ปากพนัง
164 โรงเรียนวัดเกาะจาก เกาะทวด ปากพนัง
165 โรงเรียนวัดโบสถ์ เกาะทวด ปากพนัง
166 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ เกาะทวด ปากพนัง
167 โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา เกาะทวด ปากพนัง
168 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ แหลมตะลุมพุก ปากพนัง
169 โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก แหลมตะลุมพุก ปากพนัง
170 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน ควนชุม ร่อนพิบูลย์
171 โรงเรียนวัดคันธมาลี ควนชุม ร่อนพิบูลย์
172 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ ควนชุม ร่อนพิบูลย์
173 โรงเรียนวัดวัวหลุง ควนชุม ร่อนพิบูลย์
174 โรงเรียนบ้านเกยเชน ควนชุม ร่อนพิบูลย์
175 โรงเรียนสุนทราภิบาล ควนพัง ร่อนพิบูลย์
176 โรงเรียนบ้านด่าน ควนพัง ร่อนพิบูลย์
177 โรงเรียนตระพังพิทยาคม ควนพัง ร่อนพิบูลย์
178 โรงเรียนวัดปลายสระ ควนพัง ร่อนพิบูลย์ 075-354922
179 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต ควนพัง ร่อนพิบูลย์
180 โรงเรียนบ้านกลอง ควนพัง ร่อนพิบูลย์
181 โรงเรียนบ้านหนองมาก ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 075-449395
182 โรงเรียนวัดควนเกย ควนเกย ร่อนพิบูลย์
183 โรงเรียนวัดเทพมงคล ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 075449043
184 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
185 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
186 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
187 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
188 โรงเรียนวัดเขาน้อย ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
189 โรงเรียนดรุณวิทยา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
190 โรงเรียนวัดเทพนมเชือด ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
191 โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
192 โรงเรียนวัดร่อนนา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
193 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ 075-441764
194 โรงเรียนบ้านหนองกก ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
195 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ (075) 441141
196 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
197 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
198 โรงเรียนบ้านม่วงงาม ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
199 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
200 โรงเรียนอนุบาลสกุลดี ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์
201 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง หินตก ร่อนพิบูลย์
202 โรงเรียนวัดธาราวง หินตก ร่อนพิบูลย์
203 โรงเรียนวัดถลุงทอง หินตก ร่อนพิบูลย์
204 โรงเรียนบ้านท่าไทร หินตก ร่อนพิบูลย์
205 โรงเรียนทิพย์กองลาศวิทยา หินตก ร่อนพิบูลย์
206 โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง หินตก ร่อนพิบูลย์
207 โรงเรียนบ้านปลายราง หินตก ร่อนพิบูลย์
208 โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา หินตก ร่อนพิบูลย์ 0895868169
209 โรงเรียนวัดสามัคยาราม หินตก ร่อนพิบูลย์ 075-441879
210 โรงเรียนบ้านห้วยหาร หินตก ร่อนพิบูลย์
211 โรงเรียนวัดหนา เสาธง ร่อนพิบูลย์
212 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 เสาธง ร่อนพิบูลย์
213 โรงเรียนบ้านท่าเจริญ เสาธง ร่อนพิบูลย์
214 โรงเรียนวัดธงทอง เสาธง ร่อนพิบูลย์
215 โรงเรียนโคกครามพิชากร เสาธง ร่อนพิบูลย์
216 โรงเรียนวัดโคกคราม เสาธง ร่อนพิบูลย์
217 โรงเรียนบ้านควนรุย เสาธง ร่อนพิบูลย์ 075373221
218 โรงเรียนบ้านป่าแชง เสาธง ร่อนพิบูลย์
219 โรงเรียนเสาธงวิทยา เสาธง ร่อนพิบูลย์
220 โรงเรียนวัดพระอานนท์ เสาธง ร่อนพิบูลย์
221 โรงเรียนวัดดอนผาสุก ควนชะลิก หัวไทร
222 โรงเรียนบ้านหัวไทร ควนชะลิก หัวไทร
223 โรงเรียนบ้านควนทะเลมอง ควนชะลิก หัวไทร
224 โรงเรียนวัดควนชะลิก ควนชะลิก หัวไทร
225 โรงเรียนแหลมราษฏร์บำรุง ควนชะลิก หัวไทร
226 โรงเรียนวัดปากเหมือง ควนชะลิก หัวไทร
227 โรงเรียนวัดโคกยาง ทรายขาว หัวไทร
228 โรงเรียนบ้านโคกทราย ทรายขาว หัวไทร
229 โรงเรียนวัดโคกพิกุล ทรายขาว หัวไทร
230 โรงเรียนไพศาลศึกษา ทรายขาว หัวไทร
231 โรงเรียนห้วยน้ำเย็น มิตรภาพ112 ทรายขาว หัวไทร
232 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) ทรายขาว หัวไทร
233 โรงเรียนวัดอู่แก้ว ทรายขาว หัวไทร
234 โรงเรียนทรายขาววิทยา ทรายขาว หัวไทร 075478236
235 โรงเรียนบ้านสระนอก ท่าซอม หัวไทร
236 โรงเรียนวัดบ้านด่าน ท่าซอม หัวไทร
237 โรงเรียนวัดท่าเสริม ท่าซอม หัวไทร
238 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม ท่าซอม หัวไทร 075766108
239 โรงเรียนบ้านปากพรุ บางนบ หัวไทร
240 โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ บางนบ หัวไทร
241 โรงเรียนวัดบ่อโพง บ้านราม หัวไทร
242 โรงเรียนวัดบ้านราม บ้านราม หัวไทร
243 โรงเรียนเจริญพงศ์วิทยา รามแก้ว หัวไทร
244 โรงเรียนวัดรามแก้ว รามแก้ว หัวไทร
245 โรงเรียนบ้านหน้าศาล หน้าสตน หัวไทร
246 โรงเรียนวัดฉิมหลา หน้าสตน หัวไทร
247 โรงเรียนวัดปากระวะ หน้าสตน หัวไทร
248 โรงเรียนวัดหน้าสตน หน้าสตน หัวไทร 075389501
249 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) หัวไทร หัวไทร
250 โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว หัวไทร หัวไทร
251 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา หัวไทร หัวไทร
252 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฏร์ หัวไทร หัวไทร
253 โรงเรียนวัดหัวลำภู หัวไทร หัวไทร
254 โรงเรียนวัดทะเลปัง หัวไทร หัวไทร
255 โรงเรียนบ้านหนองบอน หัวไทร หัวไทร
256 โรงเรียนวัดอิมอญ หัวไทร หัวไทร
257 โรงเรียนบ้านลำคลอง หัวไทร หัวไทร
258 โรงเรียนบ้านบางโหนด เกาะเพชร หัวไทร
259 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร เกาะเพชร หัวไทร 0813975467
260 โรงเรียนบำรุงวิทยา เกาะเพชร หัวไทร
261 โรงเรียนบ้านลากชาย เขาพังไกร หัวไทร
262 โรงเรียนเขาพังไกร เขาพังไกร หัวไทร
263 โรงเรียนวัดบางตะพาน เขาพังไกร หัวไทร
264 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เขาพังไกร หัวไทร
265 โรงเรียนวัดบูรณาวาส เขาพังไกร หัวไทร
266 โรงเรียนบ้านเกาะสุด เขาพังไกร หัวไทร
267 โรงเรียนบ้านท่าเตียน แหลม หัวไทร
268 โรงเรียนวัดแหลม แหลม หัวไทร
269 โรงเรียนวัดท้ายโนต แหลม หัวไทร
270 โรงเรียนวัดโคกสูง แหลม หัวไทร
271 โรงเรียนบ้านเกาะทวด การะเกด เชียรใหญ่
272 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง การะเกด เชียรใหญ่
273 โรงเรียนวัดบางยิ่ว การะเกด เชียรใหญ่
274 โรงเรียนวัดทายิการาม การะเกด เชียรใหญ่
275 โรงเรียนวัดท้ายทะเล การะเกด เชียรใหญ่
276 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน การะเกด เชียรใหญ่
277 โรงเรียนบ้านนา การะเกด เชียรใหญ่
278 โรงเรียนวัดสระแก้ว ท่าขนาน เชียรใหญ่
279 โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ ท้องลำเจียก เชียรใหญ่
280 โรงเรียนบ้านปากเชียร ท้องลำเจียก เชียรใหญ่
281 โรงเรียนวัดดอนรักษา ท้องลำเจียก เชียรใหญ่
282 โรงเรียนวัดเทพนิมิต ท้องลำเจียก เชียรใหญ่
283 โรงเรียนวัดพระหอม บ้านกลาง เชียรใหญ่
284 โรงเรียนวัดคลองขยัน บ้านกลาง เชียรใหญ่
285 โรงเรียนวัดบ้านเนิน บ้านเนิน เชียรใหญ่
286 โรงเรียนบ้านท่าขนาน บ้านเนิน เชียรใหญ่
287 โรงเรียนวัดบางทองคำ บ้านเนิน เชียรใหญ่
288 โรงเรียนวัดทวยเทพ บ้านเนิน เชียรใหญ่ 0-7534-9332
289 โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ บ้านเนิน เชียรใหญ่
290 โรงเรียนบ้านหัวปอ บ้านเนิน เชียรใหญ่
291 โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 เขาพระบาท เชียรใหญ่
292 โรงเรียนวัดพระบาท เขาพระบาท เชียรใหญ่
293 โรงเรียนวัดแดง เขาพระบาท เชียรใหญ่
294 โรงเรียนวัดทองพูน เขาพระบาท เชียรใหญ่
295 โรงเรียนบ้านบางพระ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่
296 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่
297 โรงเรียนอนุบาลจิรเศรษฐ์ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ 075331037
298 โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร เชียรใหญ่ เชียรใหญ่
299 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา เสือหึง เชียรใหญ่
300 โรงเรียนบ้านดอนโตนด เสือหึง เชียรใหญ่
301 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ เสือหึง เชียรใหญ่
302 โรงเรียนสระโพธิ์พิทยา เสือหึง เชียรใหญ่
303 โรงเรียนบ้านบางปรง เสือหึง เชียรใหญ่
304 โรงเรียนบ้านบางด้วน แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
305 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
306 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
307 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
308 โรงเรียนเชียรใหญ่ แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
309 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่
310 โรงเรียนวัดบ่อล้อ แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ 075362537
311 โรงเรียนวัดสระเกษ ไสหมาก เชียรใหญ่
312 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา ไสหมาก เชียรใหญ่
313 โรงเรียนวัดคงคาวดี ไสหมาก เชียรใหญ่
314 โรงเรียนวัดทาบทอง ไสหมาก เชียรใหญ่
315 โรงเรียนบ้านช่องขาด ไสหมาก เชียรใหญ่